Politika privatnosti

Ova politika privatnosti opisuje kako Udruga Tech city Pula prikuplja, koristi i štiti Vaše osobne podatke koje nam pružate bilo putem web stranice, obrasca za prijavu na događaj ili aktivnost u organizaciji Udruge, kao i putem e-maila ili fizičke prijavnice za članstvo u Udruzi. Vaša privatnost nam je važna, stoga molimo pročitajte ovu politiku pažljivo kako biste razumjeli naš pristup obradi osobnih podataka.

Prikupljanje osobnih podataka

Putem naše web stranice, obrasca za prijavu na događaje ili aktivnosti u organizaciji Udruge, e-maila ili fizičke prijavnice za članstvo u Udruzi, prikupljamo isključivo identifikacijske podatke koji su nam nužni za evidentiranje članova Udruge, odnosno sudionika događaja ili aktivnosti koje Udruga organizira te provođenje aktivnosti, naplatu članarine i kontaktiranje članova Udruge i sudionika aktivnosti ili događaja. Osobni podaci koje prikupljamo obuhvaćaju podatke kao što su ime i prezime fizičke osobe, adresa, osobni identifikacijski broj, adresa elektroničke pošte i kontakt telefon. U vezi s provedbom aktivnosti i događanja Udruga prikuplja i obrađuje fotografije i video materijale na kojima se mogu pojaviti članovi Udruge i sudionici događaja i aktivnosti u organizaciji Udruge, o čemu više u nastavku.

Svrha prikupljanja i obrade podataka

Prikupljeni podaci koriste se isključivo u svrhu učlanjenja u Udrugu, vođenja odgovarajućih evidencija članova, naplate članarine, sudjelovanja u aktivnostima i događajima u organizaciji Udruge, dijeljenja podataka i informacija o radu Udruge te komunikacije s članovima Udruge, odnosno sudionicima događaja ili aktivnosti u organizaciji Udruge.

Pravna osnova za obradu podataka

Obrada osobnih podataka temelji se na privoli koju dajete prilikom podnošenja prijavnice za članstvo u Udruzi, odnosno prilikom slanja obrasca za prijavu na događaj ili aktivnost u organizaciji Udruge. Prikupljanje podataka kao i njihova obrada nužni su za članstvo u Udruzi i sudjelovanje na događajima i aktivnostima u organizaciji Udruge.

U svakom trenutku imate pravo povući danu privolu za obradu vaših osobnih podataka. Ako želite povući svoju privolu, molimo vas da nas kontaktirate putem niže navedene adrese elektroničke pošte. Povlačenje privole neće utjecati na zakonitost obrade koja se temeljila na vašoj privoli prije njenog povlačenja.

Povlačenja privole za obradu vaših osobnih podataka može rezultirati nemogućnošću daljnjeg članstva u Udruzi, odnosno sudjelovanju na događajima ili aktivnostima u organizaciji Udruge te onemogućavanjem daljnje suradnje. U takvim situacijama obavijestit ćemo vas o posljedicama povlačenja privole prije nego što povlačenje bude provedeno.

Nakon primitka vašeg zahtjeva za povlačenje privole, prestat ćemo obrađivati vaše osobne podatke, osim ako postoji druga pravna osnova za nastavak obrade ili ako smo dužni zadržati određene podatke u skladu s važećim propisima.

Sigurnost podataka

Udruga poduzima odgovarajuće tehničke i organizacijske mjere kako bismo zaštitili osobne podatke od neovlaštenog pristupa, gubitka ili uništenja. Vaši podaci bit će pohranjeni na siguran način i pristup njima imat će samo ovlaštene osobe Udruge.

Rok pohrane podataka

Vaši osobni podaci bit će pohranjeni samo onoliko dugo koliko je potrebno za izvršenje svrhe prikupljanja i obrade osobnih podataka te ispunjenje zakonskih obveza. Po prestanku svrhe prikupljanja i obrade osobnih podataka te po isteku svih zakonskih obveza ili prestanku postojanja pravnih temelja za obradu osobnih podataka iz Opće uredbe o zaštiti podataka, vaše podatke ćemo izbrisati..

Pravo na podnošenje prigovora

Ako imate bilo kakve prigovore ili nedoumice u vezi s našom obradom vaših osobnih podataka, imate pravo podnijeti prigovor. Molimo da nas kontaktirate putem dolje navedenog kontakta i mi ćemo poduzeti odgovarajuće korake kako bismo istražili i riješili vaš prigovor.

Naziv: Udruga za promicanje informatičkih znanosti – Tech city Pula (TCP)
Adresa: Puntižela 22, 52100 Pula
Kontakt e-pošta: tcp.pula@gmail.com

U svakom trenutku možete uložiti prigovor izravno nadležnom nadzornom tijelu ako smatrate da naša obrada vaših osobnih podataka nije zakonita. Kontakt podaci nadležnog nadzornog tijela u Republici Hrvatskoj su:

AGENCIJA ZA ZAŠTITU OSOBNIH PODATAKA (AZOP)
Selska cesta 136
HR - 10 000 Zagreb
Telefon: +385 1 4609 000
e-mail: azop@azop.hr
Web: https://www.azop.hr

Ostala prava pojedinca

Osim prava na povlačenje privole za obradu osobnih podataka te prava na podnošenje prigovora, pojedinci čiji su osobni podaci prikupljeni putem jednog od prethodno navedenih načina, u vezi s istima imaju i sljedeća prava:

  • Pravo na pristup: Imate pravo zatražiti pristup svojim osobnim podacima koje smo prikupili.
  • Pravo na ispravak: Ako primijetite da su vaši osobni podaci netočni ili nepotpuni, imate pravo zatražiti ispravak tih podataka.
  • Pravo na brisanje: U određenim situacijama imate pravo zatražiti brisanje svojih osobnih podataka.
  • Pravo na ograničenje obrade: Imate pravo zatražiti ograničenje obrade vaših osobnih podataka u određenim situacijama.
  • Pravo na prenosivost podataka: U određenim slučajevima imate pravo primati svoje osobne podatke u strukturiranom, strojno čitljivom formatu i prenijeti te podatke drugom upravitelju.

Fotografije i video materijali

Podnošenjem prijavnice za članstvo u Udruzi, odnosno slanjem obrasca za prijavu na događaj ili aktivnost u organizaciji Udruge, dajete suglasnost da Udruga fotografije i video materijal snimljene tijekom izvršavanja aktivnosti Udruge, odnosno tijekom provedbe određenog događaja koristi u svrhu promocije bilo predmetnog događaja ili aktivnosti, bilo budućih događanja koje Udruga organizira, kao i promocije djelovanja Udruge općenito te rezultata njezina rada. Također, suglasni ste da Udruga predmetne fotografije i video materijal može objaviti na vlastitoj internetskoj stranici i društvenim mrežama Udruge, uključujući, ali ne ograničavajući se na LinkedIn, Facebook i Instagram profile Udruge, kao i iste podijeli s novinskim i informativnim portalima za potrebe objava vezanih uz predmetni događaj i/ili djelovanje Udruge.

Pristup fotografijama i video materijalima imat će isključivo osobe ovlaštene za zastupanje Udruge te ovlaštene osobe iz odjela PR-a i marketinga Udruge. Udruga preuzima sve tehničke i organizacijske mjere za zaštitu fotografija i video materijala te će čuvati iste sve dok postoji pravni temelj za obradu podataka (privola). Povlačenje privole ne može prethodnu obradu i korištenje vaših fotografija i video materijala učiniti nezakonitom.

Promjene politike privatnosti

Zadržavamo pravo tekst ove politike privatnosti povremeno ažurirati i unaprjeđivati, prije svega u svrhu poštivanja zakonskih propisa, odnosno promjena u svrhama i načinima obrade te poboljšanja zaštite vaših osobnih podataka. Međutim, vaša prava koja proizlaze iz ove politike privatnosti ili iz odgovarajućih zakonskih propisa nećemo ograničavati. U slučaju da dođe do promjena koja mogu utjecati na vaša prava, o tome ćemo vas obavijestiti pravovremeno i na prikladan način. Svaka ažurirana verzija politike privatnosti bit će objavljena na našoj web stranici kako bi vam bilo omogućeno upoznavanje s njezinim sadržajem.

Pula, 10. listopad 2023.

an ai lawyer standing in front of the golden gate in Pula